Aydınlık Gelecek İçin Bir Mum da Sen Yak (CANDLE)

CANDLE

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Başlangıç tarihi: 01-08-2016

Süre : 15 Ay

Bitiş tarihi : 31-10-2017

Koordinatör Kurum : Bulgaristan Ulusal Öğretmenler Birliği (National Association of resource teachers)

Katılımcı IEUY Üyesi: Onur GÜLTEKİN

Katılımcımızın Dernekteki Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı

ÖZET

CANDLE Projesi Avrupa’nın 3 ana bölgesinden (Kuzey, Güney-Doğu, Güney) 6 ülke 7 kurum ortaklığında yürütülecek bir projedir. ( 3 STK, 1 Okul, 1 Kamu kurumu ve 2 KOBİ). Projenin genel amacı zihinsel engelli gençlerin iş olasılığını artırmaktır.

Projenin özel amaçları:

 • 35 zihinsel engelli genç insanın sosyal becerilerini geliştirmek.
 • 14 profesyonelin zihinsel engelli gençler için sosyal girişimcilik eğitimi verme becerilerini geliştirmektir.
 • Zihinsel engelli gençlerden oluşan 7 eğitimle ilgili sosyal girişiminin oluşumunu desteklemek

Hedef Gruplar:

 • Hafif orta ve ağır zihinsel engeli bulunan gençler (kurum başı 5 kişi toplamda 35)
 • Gençlik çalışanları (kurum başı 2 kişi toplamda 14 kişi)

ORTAKLAR :

 1. Bologna – Italya YouNet
 2. Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü – Türkiye
 3. Atatürk Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi _ Türkiye
 4. Arad Romanya – OFENSIVA TINERILOR
 5. European Social Entreprneurship and Innovative Studies Litvanya
 6. Sportfit Shortbreak Care ltd – UK

Toplantılar ve faaliyetler:

Başlangıç toplantısı Sofyada Bulgaristan– Eylül 2016 : Kurum başı 2 kişi

Koordinatör : NART

Ana faaliyetler:

Ortaklar somut görevler konusunda anlaşmaya varmıştır, strateji ve planları belirlemiştir: operasyonel plan, iletişim (yaygınlaştırma) planı, kalite planı, risk yönetim stratejisi; ortaklar proje websitesi ve diğer internet bilgi kanallarının tasarımı ve yapısı konusunda anlaşmaya varır. Proje toplantısı ile ilgili anahtar görevi sosyal girişimcilik eğitim programının yapısını geliştirmek (öğreniciler için gençlik çalışanları için el kitabı ve çalışma kağıtları), her bir ortak tarafından yapılması gereken somut fikri çıktıları dağıtmak.

Yönetim Faaliyeti 1

Koordinatör Ortak: NART

SÜRE : Agustos 2016 – Kasım 2017

Ana faaliyetler: Tüm stratejik döküman gelişimi (bütçe planı, kalite ve değerlendirme çerçevesi, kalite güvence planı, yaygınlaştırma ve iletişim stratejisi, risk yönetim stratejisi); görev ve kaynak dağılımı; izleme yapma; ulusötesi ve online toplantıları; paydaşlar yönetimi; ilerleme raporları; ara ve final raporları; 2 ulusötesi toplantıları organizasyonu.

Gençlik girişimcilik Eğitimi Hazırlığı Faaliyet 2

Yürüten ortaklar: NART (BG) Girişimcilik Kurumu (LT)

Süre : Ağustos 2016 – Aralık 2016

Ana faaliyetler: Litvanyalı yürütücü ortağın mevcut sosyal girişimcilik eğitim programı. İyi uygulamalarının değişimi yoluyla geliştirmek. Diğer ortaklar zihinsel engelli gençler için tasarlanmış gençlik çalışması metotları sağlayacaklar. Süreç aşağıdakilerini içerecektir:

Her bir ortak tüm ortaklarca kabul edilmiş eğitim programının önceden tanımlanmış matrisidir. Tematik grup tüm tanımları tartışır ve hangi elementin entegre edileceğine karar verir. Sonunda eğitim içerikleri eğitim esnasında ve gençlik çalışmaları ile hazırlık çalışmalarında kullanılmak üzere bir belgede derlenecektir.

İLK GENÇLİK ÇALIŞANI EĞİTİMİNİ ORGANİZE ETMEK FAALİYET 3

Yürüten ortak: Offensiva Association (RO) and Social Entrepreneurship Institute (LT)

Süre: Aralık 2016 – Şubat 2017

Ana faaliyetler: Gençlik çalışanları seçimi, hazırlık çalışmaları, lojistik, seyahat ayarlamaları, konaklama, gündem gözlem ve uygulama, eğitmenler hazırlığı ve rehberlik, raporlama.

Seyahat Faaliyeti C1 : 5 gün eğitim Klaipedia Litvanya’da + 2 gün seyahat; 14 katılımcı – 2 çalışan kurum başına.

Her bir ülkede gençlik eğitimini uygulamak Faaliyet 4

Sorumlu ortaklar: Tüm ortakların sorumluluğu

Süre: Mart 2017Mayıs 2017

Ana faaliyetler: Gençlik çalışanları zihinsel engelli 35 gencin öğrenme süreci ile ilgilenir. ( 5 genç için 2 çalışan); sosyal girişimcilik konusunda bilgi sahibi olurlar, sosyal girişim tasarlarlar, her bir genç için rolleri dağıtırlar (müdür, pazarlama uzmanı, üretim uzmanı vs), mum yapma sürecini öğrenirler, pilot üretime geçerler önce, ilerlemeyi gözlemler ve raporlama bilgilerini toplarlar; ailelerle yakın iletişim kurarlar.

İkinci gençlik çalışanları eğitimini organize etmek Faaliyet 5

Sorumlu ortak: YouNet (IT)

Süre: Mayıs 2017 – Haziran 2017

Ana faaliyetler : Her bir öğrenicinin gelişiminin haritasını çıkarmak için sosyal girişim takımları ile çalışan gençlik çalışanlarına anketler uygulamak; lojistik, seyahat organizayonları, 5 günlük eğitim için Bologna İtalya’da konaklama; gündem izleme ve yürütme; eğitimcilerin hazırlanması ve rehberlik, raporlanması.

Eğitim Faaliyeti C2: Haziran 2017 Bologna, İtalya + 2 gün seyahat, 14 katılımcı – kurum başına 2 çaılşan.

Her bir ülkede gençlik eğitimi yürütmek Faaliyet 6

Sorumlu ortaklar: Ortak kurumlar

Süre : Temmuz 2017 – Eylül 2017

Ana faaliyetler: Gençlik çalışanları zihinsel engelli 35 gençle öğrenme sürecine devam eder. (5 genç için 2 Çalışan) ve sosyal girişim ürünlerini paketleme konusuna ve proje web sitesi ile entegre olmuş e-shop eğitimi ile pazarlamaları konularına odaklanırlar, mum üretimine devam ederler ve rapor için bilgi toplarlar; ailelerle yakın iletişim kurarlar.

Etki değerlendirme ve sürdürülebilirlik Faaliyet 7 :

Sorumlu Ortak : Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü Türkiye

Süre : Mart 2017 – Ekim 2017

Ana faaliyetler: Gençlerden ve gençlik çalışanlarından çalışma süreci ve final çıktıları konusunda geri dönüt toplamak. (memnuniyet seviyeleri ve ulaşılan öğrenme çıktıları türleri); tüm paydaşlardan geri dönüt toplamak; tek bir final raporunda toplanmak üzerine birleştirilecek etki çalışma raporlarını hazırlamak; eğitim programının ve proje yaşam süresi ötesinde sosyal girişimlerin sürdürebilirliği için strateji geliştirmek ve o faaliyet için insan ve finansal kaynakları tahsis etmek.

Ankara Türkiye’de final toplantısı – Ekim 2017 Toplantı 2

Sorumlu ortak : NART

Ana faaliyetler : Ortaklar proje yürütme işini, tüm büyük faaliyetlerin etkilerini analiz ederler, final raporunu hazırlarlar ve proje süresi ötesinde sürdürebilirlik stratejisi üzerine tartışır ve anlaşırlar. Candle e-mağazanın işlevselliği üzerine tartışırlar ve Avrupa ölçeğinde görünürlüğü geliştirmek için mümkün stratejiler üzerine karar verirler.

Yazar: Muhammet Ali USLU

Muhammet Ali USLU
1997 yılında Iğdır' da doğdum. 2016 yılında Iğdır AB Gençliği grubuna kurucu üye olarak "Ortaklık ve İşbiriği Kurma" göreviyle katıldım. Şu an Uluslararası Proje Geliştirme ve Yürütme Ekibi Liderliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapıyorum. Psikoloğum, aynı zamanda web tasarımı ile de ilgileniyorum. Asıl hedefim, insan öğrenmesinin makinelerdeki uygulamalarını araştırmak ve bu alandaki çalışmalarda yer almaktır.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.