Etkiye Yatırım – Arad, Romaina (TC)

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

” Etkiye Yatırım ” projesinde aşağıdaki amaçlara ulaşılması hedeflenmiştir;

  • 10 Ülke ve 36 lidere(İspanya, Fransa, İtalya, Almanya, Avusturya, Romanya, Bulgaristan, Litvanya, Yunanistan ve Türkiye) sosyal girişimcilik yeterliliği kazandırmak.
  • 18 ortak kuruluş arasında iş birliği ağı geliştirilmesi,
  • Sosyal girişimler için bir iş planı geliştirilmesi

Koordinatör kuruluş MultiCultural Foundation’ a teşekkür ederiz.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.