[popup_trigger id=”25822″ tag=”button” classes=”font-weight:bold;”]Kurumunuza kitap talep etmek için tıklayınız.[/popup_trigger]

Kitap bağışında bulunmak için tıklayınız. [HAZIRLANIYOR]

Genç Zihin Kütüphaneleri, bir GEZİDER iç projesidir. Planlaması ve yürütülmesi tamamen Genç Zihin Derneği Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir. Genç Zihin Derneği, 76-004-72 sicil numarası ile Iğdır Valiliği’nde tescilli bir dernektir.

Kuruluşumuzun öncesinde de devam eden faaliyetlerimiz ile 200’ün üzerinde gencimizin Avrupa Birliği projelerinden faydalanmasında görev aldık, gençlerimizin kendileri ile yaşıt yöneticiler ve deneyimli danışmanlarla çalışarak kendi projelerini gerçekleştirmeleri için destekledik. Yeşil Iğdır’dan tüm Türkiye’ye seslenip projelerimize tüm gençlerimizi ve “genç zihinleri” dahil ettik. Üyelerimizin, kendi ekiplerini kurarak yönetimimizden ayrı kendi demokratik yapılarını oluşturmaları için teşvik ettik ve bu alanda gün geçtikçe ilerleme kaydediyor, giderek büyüyen bir aile haline geliyoruz.

Genç Zihin Kütüphaneleri, Iğdır ve diğer Doğu Anadolu illerini önceliklendirse de tüm Türkiye’ye hitap edecek bir projedir.

Projenin amacı, derneğimiz bünyesinde bir kitap kaynağı oluşturulması ve ihtiyaç duyan okullara ivedilikle kitapların ulaşırılmasıdır. Bunun yanı sıra, gerekli maddi ve manevi kaynaklar oluştuğunda, halkımızın ve resmi kurumlarımızın da desteği ile köylere kütüphaneler inşa edilmesi, köylerde yaşayan çocuk ve gençlerimize sıcak bir ders çalışma imkanı sağlamaktadır. Bu yolla, Doğu ve Batı arasındaki fırsat eşitsizliğinin giderilmesine katkıda bulunmak kurumumuzun var oluş amaçlarındandır.

Adil bir rekabet imkanı sağlanmadıkça, hiçbir sonucu başarı veya başarısızlık olarak kabul edemeyiz. Hep birlikte, fırsat eşitliği için genç zihinleri güçlendirelim!

[popup_trigger id=”25822″ tag=”button”]Kurumunuza kitap talep etmek için tıklayınız.[/popup_trigger]

Kitap bağışında bulunmak için tıklayınız.