Self Awareness and Entrepreneurship of Youth In Risk

Risk Altındaki Gençlerin Öz Farkındalığı ve Girişimciliği – SENTYR

Nedir?

Gençlik çalışanlarını, risk grubunda yer alan gençlerle çalışırken onların girişimciliğini tetikleyecek ve öz farkındalıklarını geliştirecek şekilde profesyonel yöntemlerle donatmayı amaçlayan yöntem bilim çalışması SENTYR (Self Awareness and Entrepreneurship of Youth in Risk - Risk Altındaki Gençlerin Öz Farkındalığı ve Girişimciliği) projesinin ilk tanıtımını 17 Şubat 2019 tarihli Bir Pazar Kahvaltısı etkinliğimizde gerçekleştirdik. Proje çıktıları, değerlendirme ve eğitim metodolojileri olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

 

Projenin ortakları;

NART - Bulgaristan (Organizatör)

Backslash - İspanya

Business Intuition - Hollanda

Celjski Mladinski Center - Slovenya

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Türkiye

 

Self Awareness and Entrepreneurship of Youth In Risk
Risk Altındaki Gençlerin Öz Farkındalığı ve Girişimciliği

Daha kapsamlı tanıtım toplantısını yapacağımız bu projenin Türkiye'deki ortağı Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'dür. Genç Zihin Derneği, proje web sayfasının altyapı sponsoru ve üyelerimizin ilgisi üzerine, yaygınlaştırma ortağıdır.

Projenin Eğitim Metodolojisi, üyelerimizden Muhammet Ali USLU tarafından Türkçe'ye çevrilmiş, editörlük görevi üstlenilmiştir. Haziran 2019'da gerçekleştirilecek uygulama eğitimine aynı üyemizin katılması planlanmakta ve hemen ardından pilot eğitimlere başlanması ön görülmektedir.

Derneğimiz, dezavantajlı ve kısıtlı imkanlara sahip bölgelerde yaşayan gençlerle çalışmakta, risk grubundaki gençlerin topluma dahil edilmesi ve girişimciliğini tetiklemeyi hedefleyen, gençlerin yönetim kademelerinde görev almalarını sağlayan ve hatta alt ekipler kurdurarak yönetim tecrübeleri sağlayan bir kurumdur. Bu projenin derneğimizce ülkemizde yaygınlaştırılması, özellikle geneli psikolog ve psikoloji bölümü öğrencilerinden, eğitimcilerden oluşan üye yapımız açısından ilgi ve heyecanla karşılanmaktadır. İlk eğitimler dernek üyelerimize verilecektir. Eğitimlerin başarılı olması, metodların kavranması ve geri dönütlerin olumlu olmasının hemen ardından resmi kurumlarla ve ilerleyen zamanlarda özel sektörlerle çalışılarak metodların aktif kullanımı hedeflenecektir.

Henüz metodolojinin telif hakları ve yayım hakları konusundaki işlemleri beklediğimizden, aldığımız izinler kapsamında ancak iç eğitimler gerçekleştirebilmekte; araştırma çıktılarını derneğimiz içinde kullanabilmekteyiz. Derneğimiz dışından da sınırlı sayıda katılımcı kabul edilebilecek olan ilerleyen toplantılarımızda, katılımcılarımıza gerekli dokümanlar sağlanacaktır.

Değerlendirme Metodolojisi ile gençlerin ön değerlendirmeye tabi tutulduğu bu yöntemde, hangi çalışma metodlarının kullanılacağı bu çalışmanın çıktılarına göre belirleniyor. Ardından, Eğitim Metodolojisi'nde yer alan uygun çalışmalar seçilerek gençlerle ve gençlik çalışanları ile çalışılıyor.

Eğitim Metodolojisinden başlıklar şöyledir;

Giriş
Öğrenme Çıktıları Çerçevesi
Avrupa Nitelikler Çerçevesi (EQF)
            EQF seviyeleri
 

Genel Kavram ve Teorik Çerçeve

 

Metot 1 - Yapıtaşı Çalışması (mor renkli alıştırmalar)
Metot 2 -  İş Takımyıldızları (Konstellasyonları) (sarı renkli alıştırmalar)
Metot 3 – Öyküsel Yaklaşım (Anlatı Yaklaşımı) (pembe renkli alıştırmalar)
Öz Farkındalık ve Girişimciliğin 3 Adımı
Ø  Mevcut durumumun farkındayım (mavi renk)
Ø  Hayallerime doğru gitmek için daha fazla özgürlük alanı yaratmak (yeşil renk)
Ø  Kendi geleceğimi yaratmak (turuncu renk)
Uygulamalı alıştırmalar
Gençlik çalışanlarının kişisel gelişimi için alıştırmalar
         Alıştırma 1: Alıştırmaları kendiniz deneyin
         Alıştırma 2: Gençlere yardımcı olmada önemli role sahip farklı benlik       pozisyonlarını keşfedin
         Alıştırma 3: Hangi pozisyondan yardımcı oluyorsun?
         Alıştırma 4: Kursiyerinizin ebeveynlerine saygı duyabiliyor musunuz?
         Alıştırma 5: Kursiyeriniz sizde neyi harekete geçiriyor?
1. Adım için Alıştırmalar – Mevcut durumumun farkında olmak
         Alıştırma 6: Kendi hikayeni anlat
         Alıştırma 7: Kendinin farkına varma-iç dünyanı keşfetmek
         Alıştırma 8: Kendi bağlamında kendini keşfetmek
2. Adım için alıştırmalar – Daha fazla özgürlük alanı yaratmak
          Alıştırma 9: Hayattaki misyonunu keşfet
          Alıştırma 10: Hayalini keşfet
          Alıştırma 11: Hayaline ve misyonuna daha fazla bağlan.
          Alıştırma 12: Kendi alternatif hikayeni yarat
          Alıştırma 13: Engellerle baş etmede yeni yollar uygulamak
          Alıştırma 14: İş fikirleri üretmek
3. Adım için alıştırmalar – Kendi geleceğimi yaratmak
         Alıştırma 15: Engellerle mücadelede özgürlük alanı yaratmak amacınızla ilgili kaynaklar
         Alıştırma 16: Seçim yapmak için takımyıldızları
          Alıştırma 17: Pazarlama takımyıldızı
          Alıştırma 18: Doğru pazarlama kanallarını seçmek
          Alıştırma 19: İş planı yaratmak-İş Modeli Tuvali
          Alıştırma 20: Öykü anlatımı   tuvali
         Alıştırma 21: Adım adım plan yapma
          Alıştırma 22: Sonraki adım nedir?
Ek 1: İç Benlik Pozisyonları Listesi
Ek 2: Dış Benlik Pozisyonları Listesi
Ek 3: Kontrol listesi
Kaynaklar

Genç Zihin Derneği sponsorluğunda yayımlanan proje web sayfasına ulaşmak için tıklayınız!

Tüm bu çalışmalarda yer almak, bize diğer çalışmalarımızda da katılmak ve daha fazlasını üretmek için gezider.org/uyelik.

Yazar: Muhammet Ali USLU

1997 yılında Iğdır' da doğdum. 2016 yılında Iğdır AB Gençliği grubuna kurucu üye olarak "Ortaklık ve İşbiriği Kurma" göreviyle katıldım. Şu an Uluslararası Proje Geliştirme ve Yürütme Ekibi Liderliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapıyorum. Psikoloğum, aynı zamanda web tasarımı ile de ilgileniyorum. Asıl hedefim, insan öğrenmesinin makinelerdeki uygulamalarını araştırmak ve bu alandaki çalışmalarda yer almaktır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.