Bir Düşün Sen Projesi

Proje metnini okuduktan sonra başvuru için gerekli adresi en sonda bulabilirsiniz. Bu projeye başvuruda Genç Zihin Derneği’nin yapacağı ön eleme sonucunda ileteceği kişilere öncelik verilecektir.

Proje Hakkında

Toplumumuzda , düşünce sistemimizin kendini yenileyememesi, arızalı olması ya da yanlış düşünce tarzları benimsememizle birlikte günlük yaşamımızda donuk, özgün olmayan, kes kopyala yapıştır tarzı, fikir üretmekten mahrum iskelet bir yapı oluşmuş durumdadır. Düşünmeden geçen zaman içerisinde taklitçi, ezberci ve buna dayalı büyük kaygıların ve endişe verici korkuların ve acelecilik kültürünün yaşandığı yeni bir topluma dönüşmüş durumdayız.

Zaman öyle hızlı akıp gidiyor ki, günlerin, haftaların hatta yılların nasıl geçtiğini bilemiyoruz. Bu hız, tefekkür ve düşünce hayatımızın yenilenememesine hatta bitmesine yol açıyor. Düşünce ve tefekkürden yoksun bir beşer, ihtiyaç ve sorunların çözülmesini bir yana bırakın farkındalığın dahi oluşmasına engel olmaktadır.

Bugün ya da gelecekteki en önemli sorunların başında olan ve özellikle yarınlarımız dediğimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatını riske attığımız, düşüncesizlik ve muhakemeden yoksun bir toplum bırakmaktayız.

Düşünce; geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceği kapsamaktadır. Amaç geçmişten dersler çıkararak, birçok kurum, organizasyon ya da toplumu doğrudan etkileyen yönetici/liderlerimizi özellikle çalkantılı ve belirsiz çevre koşullarında kararlarını etkileyecek koşullar hakkında bilgilendirerek farklı görüş ve düşünce açılarını geliştirmek amacındayız.

Bu projenin en önemli amaçlarından biri de kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarında hazlihazırda yönetici vasfı kazanmış insanların düşünme kapasitelerini ve durumlarını kendilerinin teşhis etmesini sağlamaktır. ,

Bu düşünceyle geçmişten dersler çıkarılıp, yeteneklerin fark edilmesini sağlayarak, gelecekteki yaşantı ve iş deneyimlerine ışık tutacak biçimde vizyon kazanmalarına dönük programlar yapılacaktır.

 Ayrıca  kendi düşünsel gelişimlerini ve düşünsel kaynaklarını doğru bir biçimde teşhis ve tespit etme çabasıdır. Bunun sonucunda elde edilecek verilerle düşünce ve muhakeme dünyamızın odak noktası tefekkür zincirini yeniden canlandırılmasına katkı sağlamak istiyoruz.  Programın en önemli kazanımlarından biride farklı düşünceleri, görüşleri, insanları tanımak farklı kültürlerle birlikte geleceğimize dair ufuk açıcı çalışmalar yapmaktır. Yöneticilerimizde/liderlerimizde özellikle düşünme kültürü, farklılıklara saygı, danışma kültürünün geliştirilmesi, düşün dünyamızın zenginleştirilmesi ve karar alma süreçlerinde bir çok destek mekanizmasının sürecin içine dahil edilmesini hedeflemekteyiz.

Çocuk ve Gençlik alanında çalışmalarına devam eden organizatör kuruluş Sosyal Akıl Derneği, bu projeyle bu alanda yöneticilik ve liderlik yapan çocuk ve gençlik çalışanlarına yönelik liderlik programını tasarlamıştır.

Bu konuda İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler genel Müdürlüğüne proje başvurusu gerçekleştirmiş ve fon desteğini almaya hak kazanmıştır.

Hedef Kitle

İstanbul’da çocuk ve gençlik alanında çalışan bir kamu kurumu, üniversite, sivil toplum kuruluşu ve özel sektörde yönetici ve lider olarak çalışanlar hedef kitlemizi oluşturmaktadır. ( şef, koordinatör, direktör, müdür, başkan, yönetim kurulu üyesi, sorumlu vs)

Sivil toplum alanında resmi olmasa da sivil platformlar, sosyal girişimciler, üniversite kulüpleri başvuruda bulunabilir.

Herhangi bir eğitim ve yaş sınırlaması bulunmamaktadır. 

Proje Eğitim ve Atölyeleri ( 17/18 Kasım 2018-İstanbul)

Yaratıcı Düşünme Teknikleri Atölyesi

Kurum İçi İletişim ve Karar Alma Mekanizmaları

Yeni Nesil Motivasyon Yöntemi: Oyun ve Oyunlaştırma

Karar Alma Süreçlerinde Derin Öğrenme, Veri Analizi ve Yapay Zeka

Dil Kalıpları

Sosyal Girişimcilik

Duygusal Zeka

İşletme ve Kurumlarda Mevcut Kurumsal Hastalıklar

Hak ettiğimizi değil, müzakere ettiğimizi alırız!

Çocuklarda Temel Duygusal İhtiyaçlar

Gençler Ne İstiyor?

Öğrenme Kafası

Proje Ortak ve Paydaşları

İstanbul Valiliği

Şişli Kaymakamlığı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

İstanbul Düşünce Vakfı

Vefa İlim ve Kültür Derneği (Vefader)

Kentsel Yaşam Kalitesi Derneği

İstanbul Kültür Elçileri Derneği

Şehirli Derneği

TÜRKAY

Not:Katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.

SON BAŞVURU TARİHİ 11.11.2018 SAAT 15:00 OLARAK BELİRLENMİŞTİR.

Yazar: Muhammet Ali USLU

1997 yılında Iğdır' da doğdum. 2012 de kendimi geliştirmek için bir web forum projesi ürettim ve 2013 yılında kapattım. 2014' de, TÜBİTAK için hazırlanmış bir eğitim projesine kurucu üye olarak teknoloji ve finansal yönetim göreviyle katıldım. 2015 yılının 2. çeyreğinde internet projem olan İnternet Yurdu' nun tasarımına ve planlamasına başladım ve aynı yılın 3. çeyreğinde projeyi hayata geçirdim. Halen devam etmekte olan bir projedir. 2016 yılında Iğdır AB Gençliği grubuna kurucu üye olarak "Ortaklık ve İşbiriği Kurma" göreviyle katıldım.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.